THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13334

Mã số lớp:13334
Ngày đăng ký:29-12-2022
Môn học:Tiếng Anh
Lớp, chuyên đề:Lớp 9
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:2 buổi
Học phí:200.000đ /buổi
Khu vực:Xã Long Hòa, Cần Đước, Long An
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:Giới tính Nữ
Thời gian học được:Chiều Thứ 7-chủ nhật từ 15h
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Tiếng Anh

Mã lớp 13322

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 21-12-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 13299

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Châu Thành, Long An
Ngày đăng ký: 09-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 13292

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 30-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 13291

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 30-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 13252

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 12-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13251

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 12-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13250

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 11-11-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 13177

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tân An, Long An
Ngày đăng ký: 11-10-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 13164

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 05-10-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 13148

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 30-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 13085

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cần Giuộc, Long An
Ngày đăng ký: 10-09-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Ngữ văn

Mã lớp 13030

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 10-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 13029

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 10-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 13018

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cần Đước, Long An
Ngày đăng ký: 06-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12986

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 19-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12977

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 16-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12969

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 13-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12942

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Tân An, Long An
Ngày đăng ký: 06-07-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12939

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 05-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12938

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 04-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Hóa học

Mã lớp 12927

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mộc Hoá, Long An
Ngày đăng ký: 01-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 12926

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mộc Hoá, Long An
Ngày đăng ký: 01-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12925

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 12
Học phí: 180.000đ
ĐC: Mộc Hoá, Long An
Ngày đăng ký: 01-07-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 12882

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 230.000đ
ĐC: Cần Đước, Long An
Ngày đăng ký: 16-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12862

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 230.000đ
ĐC: Tân Trụ, Long An
Ngày đăng ký: 09-06-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12834

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 150.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 01-06-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12752

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 21-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Trung

Mã lớp 12680

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Cần Đước, Long An
Ngày đăng ký: 24-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12649

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 14-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12648

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 14-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12629

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bến Lức, Long An
Ngày đăng ký: 03-03-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 12619

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 28-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12593

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 18-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12592

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 18-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12584

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cần Giuộc, Long An
Ngày đăng ký: 16-02-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12556

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 11-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12527

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 21-01-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 12432

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 150.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 17-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12390

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cần Đước, Long An
Ngày đăng ký: 01-12-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12350

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cần Giuộc, Long An
Ngày đăng ký: 17-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 12333

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 180.000đ
ĐC: Tân Trụ, Long An
Ngày đăng ký: 13-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12325

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 09-11-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 11818

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cần Giuộc, Long An
Ngày đăng ký: 13-05-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 11778

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 100.000đ
ĐC: Cần Giuộc, Long An
Ngày đăng ký: 24-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11656

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 21-03-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Vật lý

Mã lớp 11550

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cần Đước, Long An
Ngày đăng ký: 27-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 11548

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Cần Giuộc, Long An
Ngày đăng ký: 27-02-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 11355

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 100.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 04-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 11302

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Cần Giuộc, Long An
Ngày đăng ký: 17-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 11271

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 120.000đ
ĐC: Đức Hoà, Long An
Ngày đăng ký: 09-12-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.