THÔNG TIN CƠ BẢN LỚP DẠY KÈM 13824

Mã số lớp:13824
Ngày đăng ký:25-05-2024
Môn học:Toán học
Lớp, chuyên đề:Lớp 11
Số học viên:1 học viên
Số buổi học/ tuần:3 buổi
Học phí:220.000đ /buổi
Khu vực:xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Loại hình:Học trực tiếp
Yêu cầu gia sư:
Thời gian học được:Trao đổi với gia sư
Trạng thái:Lớp chưa giao

HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP DẠY

✔ Đăng ký hồ sơ gia sư tại đây và cập nhật đầy đủ thông tin (nếu chưa đăng ký).

Liên hệ nhân viên giao lớp
☎ Gọi 0933 75 24 24 hoặc 0949 35 24 24 (gọi trong giờ làm việc).
Để lại tin nhắn qua Zalo 0964 35 24 24 (24/7).

Vị trí tương đối của học viên trên google map


LỚP CHƯA GIAO CÙNG KHU VỰC

Hóa học

Mã lớp 13825

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 220.000đ
ĐC: Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 25-05-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Vật lý

Mã lớp 13749

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 16-01-2024
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Vật lý

Mã lớp 13718

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 02-12-2023
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn mầm non

Mã lớp 13671

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Các lớp mầm non
Học phí: 180.000đ
ĐC: LaGi, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 20-10-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13635

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 29-09-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Toán và Tiếng Việt

Mã lớp 13532

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 180.000đ
ĐC: Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 13-06-2023
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tin học

Mã lớp 13294

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 03-12-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tin học

Mã lớp 13023

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 08-08-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 13022

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 08-08-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 12733

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 14-04-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 12642

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 180.000đ
ĐC: Đức Linh, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 09-03-2022
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 12590

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Bắc Bình, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 17-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 12559

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 12-02-2022
Trạng thái: Lớp chưa giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 11784

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 29-04-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Trung

Mã lớp 11382

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 162.000đ
ĐC: LaGi, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 09-01-2021
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 10594

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 9
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 08-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 10549

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 4
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 01-07-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10245

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 15-04-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 10065

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 100.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 02-03-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Các môn tiểu học

Mã lớp 9771

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 05-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Các môn tiểu học

Mã lớp 9761

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 5
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 04-01-2020
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Kiểm tra và chuẩn bị bài

Mã lớp 9458

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 7
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 27-11-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 9142

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 180.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 15-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 9121

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 2
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 11-10-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Anh

Mã lớp 8961

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Giao tiếp cơ bản
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 25-09-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 8258

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 135.000đ
ĐC: Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 17-06-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Các môn tiểu học

Mã lớp 8043

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 1
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 22-05-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 6859

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 150.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 07-01-2019
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Nhật

Mã lớp 5922

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 135.000đ
ĐC: Tuy Phong, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 07-10-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Trung Quốc

Mã lớp 4883

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Học viên tự do
Học phí: 135.000đ
ĐC: LaGi, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 19-06-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Hóa học

Mã lớp 4850

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 11
Học phí: 135.000đ
ĐC: Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 16-06-2018
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Tiếng Anh

Mã lớp 1268

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 11-05-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Toán học

Mã lớp 1267

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 8
Học phí: 100.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 11-05-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán cao cấp

Mã lớp 1015

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Toán A2 Sinh viên ĐH
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 27-03-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Tiếng Anh

Mã lớp 806

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 200.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 22-02-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Ủng hộ chúng tôi, hãy nhấn xem nội dung nhà tài trợ bên dưới. Cảm ơn rất nhiều!

Toán học

Mã lớp 803

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Luyện thi đại học
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 22-02-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem them

Tiếng Hàn Quốc

Mã lớp 743

Loại hình: Học trực tuyến
Lớp, chuyên đề: Lớp 3
Học phí: Thỏa thuận
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 10-02-2017
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 602

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 6
Học phí: 100.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 28-12-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Toán học

Mã lớp 503

Loại hình: Học trực tiếp
Lớp, chuyên đề: Lớp 10
Học phí: 120.000đ
ĐC: Phan Thiết, Bình Thuận
Ngày đăng ký: 25-11-2016
Trạng thái: Lớp đã giao

Xem thêm

Mời bạn xem lớp dạy kèm đầy đủ các khu vực và trạng thái.