Gia-sư-My-teacher

Gia sư Mai Thị Lan Anh

Mã số gia sư 0015810

Ngày sinh 2000

Giới tính Nữ

Ngày cập nhật 22-06-2021

GIỚI THIỆU

Hiện đang dạy tại trung tâm ngoại ngữ , và dạy kèm

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Ngôn ngữ
Chuyên ngành:Tiếng Anh
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tiếng Anh
Lớp: Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Lớp 6, Lớp 7

KHU VỰC DẠY

Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Hiện đang dạy tại trung tâm ngoại ngữ , và dạy kèm