Gia-sư-My-teacher

Gia sư Trương Quang Hoàng

Mã số gia sư 0017006

Ngày sinh 1986

Giới tính Nam

Ngày cập nhật 14-07-2022

GIỚI THIỆU

Dạy ít để thực hành

CHUYÊN NGÀNH

Lĩnh vực:Nông lâm ngư
Chuyên ngành:Nông học
Học vị:Đại học
Chứng nhận chuyên ngành:Đã cung cấp cho trung tâm

MÔN LỚP DẠY

Môn: Tin học
Lớp:

KHU VỰC DẠY

Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi, Bình Sơn

KINH NGHIỆM VÀ THÀNH TÍCH

Dạy ít để thực hành